Đại học

 • Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (Cơ sở N)
 • Trường Đại học Văn Hiến (HungHau Campus)
 • Trường Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (Cơ sở Nam Sài Gòn; đang xây dựng)
 • Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Cơ sở 2; đang xây dựng)
 • Làng Đại học Hưng Long – phía Nam Thành phố

Cao đẳng – trung cấp

 • Cao đẳng Kiến trúc – Xây dựng TP. Hồ Chí Minh
 • Trường Trung cấp nghề Trần Đại Nghĩa
 • Trung tâm GDNN – GDTX huyện Bình Chánh
Trường học huyện bình chánh

Trường

 • Trung học phổ thông Bình Chánh
 • Trung học phổ thông Tân Túc
 • Trung học phổ thông Bắc Mỹ
 • Trung học phổ thông Đa Phước
 • Trung học phổ thông Lê Minh Xuân
 • Trung học phổ thông Vĩnh Lộc B
 • Trung học phổ thông Năng khiếu TDTT
 • THCS & THPT Nguyễn Khuyến – Cơ sở 4
 • Trung học phổ thông Phong Phú
 • TH, THCS, THPT Albert Einstein
 • Trung học cơ sở Vĩnh Lộc A
 • Trung học cơ sở Vĩnh Lộc B
 • Trung học cơ sở Võ Văn Vân
 • Tiểu học Huỳnh Văn Bánh
 • Trung học cơ sở Đồng Đen
 • Trung học cơ sở Tân Kiên
 • Trung học cơ sở Tân Nhựt